Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

De hier volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website en alle geleverde diensten van Royal Exclusives.
Met het gebruik van deze website of van een van onze diensten, gaat u akkoord om te voldoen aan en gebonden te zijn door de volgende bepalingen en voorwaarden van het gebruik. Bent u het niet eens met (een deel) van de voorwaarden en bepalingen, dan verzoeken wij u om gebruik te maken van een ander escort bureau. Royal Exclusives behoudt zich het recht op elk gewenst moment de algemene voorwaarden te wijzigen en of te vervangen.
Opdrachtnemer, boeking, escorts

Door details van een boeking te bevestigen via de website, telefonisch, email of tekstberichten, ontstaat er een overeenkomst (de boeking) tussen opdrachtnemer (Royal Exclusives) en de Opdrachtgever (client). De diensten overeengekomen in de boeking worden uitgevoerd door high class escorts die worden vertegenwoordigd door de opdrachtnemer.

2. Onze werkwijze

Opdrachtnemer is een legaal en transparant escortbureau, wij werken enkel binnen de grenzen van de Nederlandse wet. Onze escorts zijn meerderjarig en bevoegd om te werken in Nederland. De Opdrachtgever dient minimaal 18 jaar oud te zijn.

Het vergunningsnummer waar wij onder vallen:
Onze KvK handelsnummer:61644765
Ons BTW nummer: 45875960B03
Vergunning nummer: es.A.0089601.2014

3. Discretie en vertrouwelijkheid

Discretie is net zo belangrijk voor u als voor ons, de gegevens die Opdrachtgever ons verstrekt worden met discretie behandeld. De gegevens worden alleen gebruikt ter verificatie voor boekingen en aanbetalingen en annuleringstarieven. De informatie blijft vertrouwelijk, indien u extra discretie wenst, kunt u dit doorgeven aan ons kantoor. Wij doen ons uiterste best om al uw gegevens vertrouwelijk te houden, onze escort hebben allemaal hiervoor een speciaal contract getekend. En de gegevens die u via de website verstuurt zijn beveiligd via een ssl connectie. Indien onverhoopt uw gegevens toch bekend worden kan Royal Exclusives hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Personen die boekingen plaatsen en hiervoor onjuiste (valse) gegevens doorgeven, of personen die boekingen plaatsen en geenszins van plan zijn te verschijnen kunnen eventueel worden opgespoord. Opdrachtnemer behoud zich dan het recht om uw gegevens te vermelden op gesloten dan wel openbare websites en zwarte lijsten. Bij enige twijfel en/of vals opgegeven gegevens van of aan de opdracht gever behoudt Royal exclusives het recht de overeenkomst af te breken of te ontbinden zonder enig opgaaf van reden.

4. De boeking

Opdrachtnemer is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele kosten of schade als gevolg van het wijzigen, dan wel annuleren van een boeking door de redenen genoemd in deze voorwaarden of enige andere redenen.

5. Acceptatie, afwijzing

Door details van een boeking te bevestigen via het boekingsformulier, telefoon, email of sms, ontstaat er een overeenkomst (de boeking). Opdrachtnemer is te allen tijde toegestaan om een aanvraag van een boeking te weigeren, zonder daar enige opgaaf van reden voor te geven.

6. Internationale boekingen

Voor een boeking die buiten Nederland plaats zal vinden, geldt er een minimum van 12 uur. Een internationale boeking binnen Europa dient minimaal 24 uur van te voren worden geboekt. Voor wereldwijde boekingen geld een minimum van 48 uur, in verband met reistijd en voorbereiding. Opdrachtgever zal de reisbestemming beoordelen om de boeking door te laten gaan op basis van algemeen positief reisadvies, veiligheid van de bestemming en overleg met de desbetreffende escort. Na positieve beoordeling door Opdrachtnemer en het kenbaar maken van doorgang en kosten van de boeking wordt een aanbetaling vereist per bank overschrijving van Opdrachtgever ter hoogte van 50% van het boekingstarief en 100% van de reiskosten, om de boeking definitief te maken.

7. Reismethoden

De reismethoden van onze escorts voor een internationale boeking zullen per situatie on overleg worden bepaald. Voor sommige bestemmingen waarbij de reistijd langer dan 4 uur per auto zou bedragen, wordt een sneltrein of vlucht vereist. Bij vluchten van 6 uur of langer, reizen onze escorts enkel businessclass.

Tijdens het verblijf in het buitenland wordt er van Opdrachtgever verwacht dat hij zijn best doet een prettig verblijf te bieden aan de escort. Hiermee wordt verwezen naar dat de escort minimaal 6 uur per nacht kan slapen. Bij boekingen die langer dan 24 uur duren krijgt de escort ongeveer 2 uur per dag de tijd om privé handelingen te verrichten. Zij kan dan werken aan haar studie, contact met het thuisfront, sporten o.i.d. De escort dient elke dag contact te hebben met ons via de telefoon, hiervoor biedt Opdrachtgever haar gelegenheid en privacy. De escort is ten alle tijde bereikbaar, heeft regelmatige toegang tot internet en kan minimaal 3 maaltijden per dag nuttigen op uw kosten. Het is gebruikelijk maar niet vereist dat de escort bij boekingen langer dan 24 uur ook haar eigen hotelkamer ter beschikking heeft.

8. Annuleringsbeleid

– Annuleringen en wijzigingen van Opdrachtnemer
Opdrachtnemer is toegestaan op elk gewenst moment de boeking te annuleren of te wijzigen indien een escort niet op de gewenste locatie op de gewenste tijd kan zijn, indien de locatie niet beschikbaar is, of indien Opdrachtnemer denkt dat de vertrouwelijkheid, de veiligheid of integriteit van zijn escorts niet kan worden gegarandeerd. Ook wanneer de Opdrachtgever zich niet (op tijd) aan de overeengekomen voorwaarden houdt, of wanneer er een goede rede bestaat om te geloven dat de Opdrachtgever niet aan de overeengekomen voorwaarden zal voldoen, is Opdrachtnemer toegestaan om de boeking te annuleren of wijzigen. Opdrachtnemer is eveneens toegestaan om de boeking te annuleren of wijzigen indien er sprake is van omstandigheden waardoor er redelijkerwijs niet kan worden verwacht van Opdrachtnemer aan de boeking te kunnen voldoen.

In het geval van een wijziging of annulering van de boeking door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is contact opnemen met de Opdrachtgever. In het geval dat Opdrachtnemer de boeking wijzigt, is het de Opdrachtgever toegestaan om de boeking te annuleren zonder verdere kosten, mits de Opdrachtgever niet toegestemd heeft tot de wijziging.

Opdrachtnemer of zijn escorts zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of onkosten in het geval van een annulering.

– Annuleringen en wijzigingen van Opdrachtgever
In het geval van een wijziging of annulering van de boeking door de Opdrachtgever, zal Opdrachtgever zo snel als redelijkerwijs mogelijk is contact opnemen met Opdrachtnemer.
In het geval dat de Opdrachtgever de boeking wenst te annuleren, verwacht de Opdrachtnemer tenminste 24 uur voor de geplande datum en tijd door de Opdrachtgever op de hoogte gesteld te worden, via email of telefoon. Bij annuleringen binnen 24 uur voor aanvang van de boeking gelden de volgende punten:

– Bij annulering binnen 4 tot 24 uur voor aanvang van de boeking zijn er geen directe gevolgen. Komt het vaker voor dat Opdrachtgever binnen deze periode een boeking annuleert, wordt er 300 Euro in rekening gebracht.

– Bij annulering binnen 4 uur voor aanvang van de boeking, of Opdrachtgever komt niet opdagen, wordt de minimum boeking van 2 uur in rekening gebracht ter compensatie van inspanning en voorbereiding.
Wanneer Opdrachtgever een wijziging wenst van de escort, tijd of locatie, zal Opdrachtnemer haar best doen om te voldoen aan het verzoek, of een geschikt alternatief proberen te bieden. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om de boeking als geannuleerd te beschouwen.
In geval van vertraging van de escort bij aanvang van de boeking, wat kan veroorzaakt worden door o.a. vervoersproblemen, verwacht Opdrachtnemer van de Opdrachtgever geduld tot maximaal 30 minuten. Na 30 minuten is de Opdrachtgever toegestaan om de boeking kosteloos te annuleren. Dit geld niet in het geval van een lastminute boeking (een boeking korter dan 4 uur van tevoren).

– Annulering/ wijziging door opdrachtgever bij aanvang van de boeking
Wanneer de escort niet is wat Opdrachtgever verwachtte, qua uiterlijk of karakter, heeft Opdrachtgever binnen de eerste 15 minuten van de boeking de mogelijkheid zijn ongenoegen aan Opdrachtnemer te uiten, zodat er een realistische oplossing kan worden gezocht. Dit geld niet wanneer de escort de boeking weigert voort te zetten wegens het niet naleven van de voorwaarden met betrekking tot de vereisten van de cliënt. Bij het niet naleven van deze vereisten wordt de volledige boeking in rekening gebracht, indien reeds betaald, zal niet worden gerestitueerd. Indien het ongenoegen van Opdrachtgever achteraf wordt gemeld bij Opdrachtnemer, is er reeds een geaccepteerde boeking ontstaan en kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op restitutie.

– Annuleren vanuit de escort
Het zou kunnen voorvallen dat een escort annuleert in verband met privé omstandigheden, zoals ziekte, noodgeval binnen de familie etc. Is dit het geval vervallen alle annuleringstarieven. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen samen een alternatief dan wel oplossing bedenken. Het is niet mogelijk om Royal Exclusives, het zij de escort in kwestie aansprakelijk te stellen op enige wijze dan ook voor mogelijk geleden schade, onkosten enz. voortkomend uit deze annulering. Uiteraard bieden wij u onze excuses aan voor deze nare situatie.

– Annuleren van internationale boekingen
Indien u een internationale boeking tijdig annuleert, zal Opdrachtnemer haar uiterste best doen om de gemaakte kosten tot dan toe tot een minimum te beperken dan wel volledig kwijt te schelden, mocht dit niet mogelijk zijn dan zullen de reeds gemaakte kosten (tickets) met uw aanbetaling worden verrekend.
Indien de internationale boeking wordt geannuleerd voor de dag van vertrek (00:00 uur) is de annuleringen fee 300 euro per 24 uur van de oorspronkelijke boekingsduur per escort.
Indien de internationale boeking wordt geannuleerd op de dag van vertrek (00:00 uur) is de annulering fee het bedrag van de tijd welke al in de aanwezigheid van de escort is doorgebracht met een minimum van de minimumboeking. De annuleringstarieven worden verrekend met uw betaalde aanbetaling. Wij geven geen aanbetalingen retour. Openstaande aanbetalingen zijn geldig tot een periode van maximaal 6 maanden, hierna komen zijn te vervallen.

9. Vereisten Opdrachtgever

Iedereen is welkom om gebruik te maken van onze service. Wij verwachten dat Opdrachtgever 18 jaar of ouder is, indien escort hier aan twijfelt zal zij uw identiteitsbewijs vragen, wanneer u dit niet kunt overhandigen zijn wij genoodzaakt de boeking direct te beëindigen. Hiermee wordt de boeking geannuleerd en wordt er een compensatie van 300 euro in rekening gebracht plus eventuele gemaakte onkosten.
– Locatie vereisten
Onze escorts kunnen u bezoeken in elk 4 sterren (of hoger) hotel, onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk om onze escort te ontvangen in een privé woning. Deze woning dient hygiënisch te zijn, in een veilige omgeving en wij prefereren dat de Opdrachtgever en de escort al eerder een afspraak hebben gehad maar dit is niet verplicht.
– Alcohol en drugsbeleid
Onze escorts zijn meestal sociale drinkers, zij genieten van een goed glas wijn of lekkere champagne tijdens een diner. Grote hoeveelheden alcohol zijn niet toegestaan en zal geweigerd worden. Wij hanteren een streng anti-drugs beleid. Wij verwachten van Opdrachtgever nooit drugs aan te bieden, dan wel te vragen aan Opdrachtnemer deze te verzorgen. Indien u zelf beslist drugs te gebruiken is dat uw eigen verantwoordelijkheid, maar als de escort zich er ongemakkelijk bij voelt heeft zij het recht de boeking te beëindigen zonder restitutie.
– Veiligheid en gezondheid
Onze escorts vrijen alleen veilig, dit houdt in dat bescherming gebruikt wordt voor alle soorten seks, inclusief orale seks. De escort beslist zelf waar zij zich comfortabel voelt of niet. Hierover wordt niet gediscussieerd of onderhandeld. Wij verwachten van Opdrachtgever ons beleid te respecteren, zo niet is het een reden om de boeking te annuleren zonder restitutie.

10. Veiligheid en bescherming

De veiligheid van onze escorts staat voorop. Beveiliging is aanwezig indien de escort daarom vraagt. Onze escorts hebben de gelegenheid een privé chauffeur dan wel persoonlijke beveiliging in te zetten. Wij willen benadrukken dat de escort niet naar uw hotel kamer of suite of aan de voordeur van uw huis komt onder begeleiding van een chauffeur of lijfwacht. Indien Opdrachtgever een poging doet onze escorts te misleiden, intimideren dan wel op een andere mogelijkheid haar veiligheid in de weg zitten zullen worden vervolgd volgens de Nederlandse wet. Politie zal ingeschakeld worden en alle bij ons bekende gegevens zullen worden overgedragen.

11. Tarieven en betalingen

Onze tarieven zoals vermeld op de website zijn inclusief BTW (21%) en inclusief een reisvergoeding zoals beschreven op de website. Onze tarieven zijn duidelijk te vinden op onze website, wij geven geen extra korting. Mocht u een arrangement in gedachten hebben wat niet op de website staat, kunt u altijd contact met ons opnemen.
Wij vragen u vooraf te betalen, dit kan per bank overschrijving, het bedrag dient voor de boeking plaats vindt op onze rekening te staan. Uiteraard kunt u ook contant betalen bij aanvang van de boeking. U legt het geld klaar in een open enveloppe zodat de escort het kan tellen. Onze escort zal ons even bellen om te laten weten dat alles in orde is en dat u tevreden bent met uw keuze. Een fooi of een presentje is niet verplicht en wordt ook niet verwacht, wanneer u toch besluit de escort te verrassen wordt dit zeer gewaardeerd aan het einde van de boeking.
De meest voorkomende manier om te betalen is contant, de escort heeft geen wisselgeld bij zich. Wij accepteren ook USD of GBP, we berekenen de wisselkoers van die dag plus bijkomende bank en wisselkosten en ronden het tarief af, laat het ons a.u.b. weten van te voren.
Indien een aan ons verschuldigd bedrag niet op tijd wordt voldaan, sturen wij u een herinnering via email, dan wel telefoon. Als er na 5 dagen alsnog geen betaling door ons is ontvangen zijn wij genoodzaakt een incasso bureau in te schakelen. Bijkomende kosten zijn volledig voor uw rekening. Het incasso bureau zal der halve beschikking krijgen over alle informatie die bij ons over u bekend is. Indien na het inschakelen van een incasso bureau de betaling wederom uitblijft, ondernemen wij gerechtelijke stappen.

12. Overmacht

De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet leveren van de overeengekomen diensten in het geval van een gebeurtenis buiten de invloed van Opdrachtnemer, die voorkomt op dat Opdrachtnemer haar dienstverlening kan leveren. Indien een dergelijke gebeurtenis zich voordoet of zou kunnen voordoen, zal Opdrachtnemer de opdrachtgever zo spoedig mogelijk inlichten.

13. Aansprakelijkheid

De Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van de website/diensten van Royal Exclusives of de ter beschikking gestelde informatie op de website en promotie materiaal.
De escorts van de Opdrachtnemer en de Opdrachtnemer zelf zijn niet aansprakelijk voor de uitvoering van de boeking, of enige schade als gevolg van de boeking, of verband houdend met de boeking, ongeacht of de vordering is gebaseerd op een andere overeenkomst of wettelijke basis.
De Opdrachtgever laat alle rechten op vordering vallen tegen de Opdrachtnemer dan wel de escorts van de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever vrijwaart ook de escorts van de Opdrachtnemer als wel de Opdrachtnemer zelf van alle vorderingen van derden die schade lijden als gevolg van de boeking, waarvoor de escorts en Opdrachtnemer niet direct verantwoordelijk zijn. Met het aangaan van de boeking stemt de opdrachtgever in met alle genoemde voorwaardes van Opdrachtnemer Royal Exclusives.

14. Gedeeltelijke ineffectiviteit

Elk artikel van deze algemene voorwaarden dient aan te worden voldaan en zal onafhankelijk worden behandeld van alle andere artikelen. In het geval dat een artikel, of een deel van een artikel van deze algemene voorwaarden, of een deel van de boekingsinformatie, of welke informatie dan ook verstrekt door Royal Exclusives nietig wordt verklaard, ongeldig of op welke andere wijze niet gerealiseerd wordt zullen alle andere artikelen niet worden beïnvloed.

15. Auteursrecht, handelsmerk, intellectueel eigendom

Alle foto’s en plaatjes op deze website gebruikt in achtergrond, inhoud en van de pagina’s, met uitzondering van profielfoto’s van onze Escorts, worden nooit promotioneel gebruikt en enkel gebruikt op de website om de stijl en sfeer van Royal Exclusives weer te geven. Geen van deze merken of personen in deze plaatjes of foto’s zijn gelinkt aan Royal Exclusives of de aard van de diensten die Royal Exclusives levert. Dit word op geen enkele manier op de website gesuggereerd of op enige andere manier.
Alle rechten zijn voorbehouden. De naam en het merk Royal Exclusives, de beelden, foto’s, logo’s en alle andere Royal Exclusives gerelateerde teksten en merken afgebeeld op deze website en materiaal afkomstig van Royal Exclusives, zijn handelsmerken van Royal Exclusives.

De afbeeldingen, materialen op de website en promotie stukken afkomstig van Royal Exclusives, is uitsluitend voor het particuliere, persoonlijke, niet-commerciële gebruik door de gebruikers ervan. Men mag niets van de materialen op deze website downloaden of letterlijk kopiëren. Geen enkel recht of titel of belang in materiaal of software wordt aan de gebruiker (u in dit geval) overgedragen als gevolg van kopietjes of downloads. Het is de gebruiker verboden deze website of een van de materialen op deze website of verwante software te reproduceren, verzenden, publiceren, bewerken, distribueren, ten toon te stellen, verwijderen, toe te voegen of afgeleide werken te produceren, te verkopen, of deel te nemen aan verkoop. Elk ander gebruik van materiaal op deze website, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Royal Exclusives is verboden.

16. Links op de website

Alle links die weergegeven worden op de website van Royal Exclusives, www.royal-exclusives.nl die leiden naar andere websites kunnen niet onder de verantwoording van Royal Exclusives worden gesteld. Elke dan ook geleden schade door inhoud of materiaal geleden door gebruik van de links of de website kunnen dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor Royal Exclusives.